Verstasjonen Bodø videregående skole, 
 Amtmann Hegges vei 3/4            8041 Bodø
Verstasjonar i Energinettverket  Klikk for større versjon